N. MACEDONIA / С. МАКЕДОНИЈА

ЦЕРМАТ ДОО

Новачки Пат ББ, 7000 Битола, С.Македонија

Тел: +389 47 226 671
Факс: +389 47 237 671
Е-маил: info@cermat.com.mk

MONTENEGRO / ЦРНА ГОРА

ЦЕРМАТ ДОО - ЦРНА ГОРА

Спуж бб 81410 Даниловград , Црна Гора

Тел: +382 020 818 105 

Факс: +382 020 818 127 

Е-маил: officemn@cermat.mn

SЕRBIA / СРБИЈА

ЦЕРМАТ ДОО - СРБИЈА

Булевар Зоран Џинџиќ 44 A 11070 Нови Београд, Србија

Тел: +381 655 62 97

Факс: +381 655 62 96

Е-маил: office@cermat.rs

CROATIA / ХРВАТСКА

ЦЕРМАТ ДОО - ХРВАТСКА

Сљеменска 53 31000 Осијек, Р. Хрватска

Тел: +385 31 499 451

Факс: +385 98 195 22 27 

Е-маил: office@cermat.hr